Eagle eSIM

Përzgjidhni paketën

Internet në Vendlindje

Business couple leaving the airport
Pako Vendlindja 5 GB

16,99 €

60 Ditë

5G

Skanderbeg Horse Monument at Skanderbeg Square in Tirana. Albania
Pako Vendlindja 10 GB

25,99 €

60 Ditë

5G

Scenic view of a crowd on a river flowing through quaint town of Prizren, Kosovo
Pako Vendlindja 20 GB

39,99 €

60 Ditë

5G

Scroll to Top
Albania

Albania

Kosovo

Kosovo

North Macedonia

North Macedonia

Montenegro

Montenegro