Eagle eSIM

Kushtet e përdorimit

Mirësevini në shërbimet eSIM të kompanisë Eagle E-SIM për udhëtimin ndërkombëtar. Duke përdorur shërbimet tona, ju pranoni kushtet dhe afatet e mëposhtme, të cilat janë krijuar për të siguruar një përvojë të këndshme dhe të sigurt për të gjithë përdoruesit tanë.

Siguria dhe Përgjegjësia e Përdoruesit:

Ju jeni përgjegjës për të mbrojtur të dhënat tuaja personale dhe për të siguruar që pajisja juaj është e mbrojtur kundër qasjes së paautorizuar. Përdorimi i shërbimit tonë duhet të bëhet në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret vendase dhe ndërkombëtare.

Verifikimi dhe Pajtueshmëria:

Ju rekomandohet të verifikoni nëse pajisja juaj është e pajtueshme me teknologjinë eSIM para se të kryeni blerjen. Ne nuk marrim përgjegjësi për çështje që rrjedhin nga mospajtueshmëria e pajisjeve.

Bartja ose Transferimi i eSIM-it:

Bartja ose Transferimi i eSIM-it nga Eagle E-SIM vjen me disa informacione të rëndësishme që klientët duhet të kenë parasysh përpara se të vendosin të përdorin shërbimet tona:

– Para Skanimit të eSIM-it: Nëse ende nuk keni skanuar QR kodin për eSIM-in tuaj, ju keni fleksibilitetin të instaloni eSIM-in në çdo pajisje të përshtatshme që mbështet teknologjinë eSIM.

– Skanimi i QR Kodit: QR kodi që ju merrni për eSIM-in tuaj mund të skanohet vetëm një herë. Pas skanimi, eSIM-i lidhet ngushtë me pajisjen specifike dhe nuk mund të bartet ose transferohet në pajisje të tjera.

Kushtet e Rimbursimit dhe Kthimit të Pagesave:

– Verifikimi i Pajtueshmërisë së Pajisjes: Përpara blerjes, ju nxitim të verifikoni nëse pajisja juaj mbështet eSIM duke klikuar në lidhjen e ofruar gjatë procesit të porosisë.

– Rimbursimi për Pajisje Jo të Përputhshme: Nëse zbuloni që pajisja juaj nuk është në listën e pajisjeve që mbështesin eSIM pas blerjes, nuk kualifikoheni për një rimbursim.

Politika për pakot Pa Limit:

Edhe pse një plan pa limit ofron lehtësinë e përdorimit të pakufizuar të të dhënave me shpejtësi të lartë, kjo nuk do të thotë se shpejtësia e të dhënave tuaja do të jetë gjithmonë në maksimumin e saj.

Disponueshmëria dhe Përdorimi i Shërbimit:

Ju duhet të verifikoni se destinacionet ku dëshironi të përdorni shërbimin eSIM janë të mbuluara nga lista jonë. Shërbimi duhet të përdoret në përputhje me udhëzimet dhe brenda kufijve të lejuar ligjorë.

Ndryshimet në Kushte:

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këto kushte në çdo kohë, dhe ndryshimet do të bëhen të njohura përmes faqes sonë të internetit.

Kufizimi i Përgjegjësisë:

Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm që rrjedh nga përdorimi ose mos-përdorimi i shërbimit tonë eSIM.

Scroll to Top